Start

Intelligent simulering och träning

Mer än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter kan kopplas till användarnas handlingar.

Kontinuerlig träning och repetition

Nimblrs interaktiva Micro Training omfattar allt från Ransomware till Säker surfning och anpassas automatiskt för verksamhetens egna miljö. Utbildningsmodulerna bygger på micro-learning-konceptet och är alltid kortfattade och relevanta.

Zero-day-utbildning

Nimblr Security Awareness uppdateras kontinuerligt med nya Zero-Day-Classes och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot. De mest akuta kunskapsluckorna prioriteras automatiskt för att alltid ge rätt information i rätt tid.

Simulerade attacker

Nimblrs simulerade attacker bygger på tusentals aktuella hot som analyserats, bearbetats och avväpnats av Nimblrs experter. För att göra simuleringarna än mer realistiska anpassas de automatiskt med hjälp kundspecifik data, t.ex. namnet på verksamhetens ekonomichef eller information om kundens hemsida.

Tydliga och mätbara resultat

Nimblrs unika Awareness Level ger en tydlig bild av din organisations framsteg. Genom en avancerad algoritm som väger samman deltagarnas respons på simulerade attacker, övningar, genomförda utbildningsmoduler, m.m. beräknas både individuell och gemensam Awareness Level.