Om oss

Om oss

Samlad kunskap från IT-branschen, e-learning, pedagogik och webbutveckling.

Nimblr Security Awareness

Nimblr är ett svenskt aktiebolag med säte i Malmö. Nimblrs innovativa Security Awareness-lösningar bygger på samlad kunskap från IT-branschen, e-learning, pedagogik och webbutveckling.

Bakom företaget står grundarna till WeCloud, ett IT-säkerhetsföretag som i mer än 10 år arbetat med molnbaserade IT-säkerhetslösningar. Tillsammans med Fuente Interactive Lab, specialister inom digital kommunikation och e-learning, grundades bolaget i Malmö 2019 och har sedan dess haft en snabb tillväxt.

Nimblrs simuleringar och träningsprogram baseras på en holistisk inlärningsmodell bestående av korta och effektiva inlärningsmoment speciellt utformade för kunskapsbaserad förståelse med beteendeförändring som mål. I praktiken innebär det att en användare sällan behöver avsätta mer än 5 minuter på ett enskilt inlärningsmoment. Varje interaktion med användaren baseras på tidigare aktiviteter och integreras naturligt i det dagliga arbetsflödet. Simulerade attacker, som t.ex. phishing och social engineering, testar och förbereder användarnas motståndskraft mot verkliga attacker.

Genom en intelligent helhetslösning för Security Awareness kan Nimblr erbjuda både små och stora organisationer rätt träning, i rätt tid, till rätt individ och minimera riskerna för kostsamma och tidskrävande angrepp.

Management team

  • Andreas Dahlen Berglund, Chief Executive Officer
  • Karl Andersson, Chief financial officer
  • Rikard Zetterberg, Content Manager
  • Martin Prieto, Head of design & development
  • Aron Hallborg, Chief Design Officer