Setup & Organization Screening

Setup & Organization Screening

Security Awareness ska vara enkelt både för administratören och slutanvändarna. Nimblr konfigureras i tre enkla steg och det tar sällan mer än en halvtimma att komma igång med ett organisationsanpassat Security Awareness-program.

Kom igång snabbt

Det första steget för att komma igång med Nimblr Security Awareness är att vitlista de IP-nummer som används av systemet för att skicka simulerade attacker till dina användare. Nimblr erbjuder enkla guider som beskriver hur en korrekt vitlistning ska konfigureras för de vanligaste e-postsystemen och skräppostfilter.

Enkel användarhantering

Innan Nimblr Security Awareness kan aktiveras behöver användarnas namn, e-postadress och alternativt även telefonnummer registreras. Dessa uppgifter kan matas in manuellt, laddas upp som en CSV-fil eller så kan systemet kopplas till verksamhetens Microsoft Azure Active Directory.

Berätta om din verksamhet så anpassar vi oss efter den

För att optimera inlärningen låter Nimblr Security Awareness dig beskriva verksamhetens nyckelpersoner, IT-infrastruktur och olika system i Nimblr’s “Organisation Screening”. Den informationen administratören väljer att registrera används för att automatiskt anpassa Micro Trainings, Instant Learning och simuleringar så att de blir relevanta och meningsfulla för alla deltagare. T.ex. väljer Nimblr att prioritera simulerade attacker som rör Microsoft Office 365 för de verksamheter som använder just detta system. I övningar och illustrationer används den egna verksamhetens namn, e-postadresser, länkar och mycket mer.

Vi finns här för att hjälpa dig

Nimblr erbjuder kostnadsfri support och står alltid redo att hjälpa dig eller svara på frågor. Vi har också ett stort nätverk av återförsäljare och konsulter som erbjuder både licensiering och konfiguration av Nimblr Security Awareness.

Microsoft Azure Active Directory

I en större organisation med många användare och många olika system är det ofta fördelaktigt att automatisera användarhanteringen. Därför kan Nimblr Security Awareness integreras med Microsoft Azure Active Directory.

Nimblr Security Awareness kan enkelt och säkert integreras med Microsoft Azure. Genom en App Registration i Azure Active Directory synkroniseras användardatabasen så att nya användare automatiskt bjuds in och aktiveras i Nimblr Security Awareness. Filtrering kan ske på grupptillhörighet så att endast användare i en viss grupp synkroniseras.

Den enda data som hämtas från Microsoft Azure Active Directory vid synkronisering är förnamn, efternamn, telefonnummer och primär e-postadress. Informationen lagras krypterad i Nimblrs system.

Azure Integration är ett alternativ till den manuella användarhanteringen i Nimblr Security Awareness där användare upprättas en och en, eller importeras från en CSV-fil.

Google Directory Integration

I en större organisation med många användare och många olika system är det ofta fördelaktigt att automatisera användarhanteringen. Därför kan Nimblr Security Awareness integreras med Google Directory.

Nimblr Security Awareness kan enkelt och säkert integreras med Google Directory. Genom Admin SDK API/OAuth 2.0 i Google Workspace synkroniseras användardatabasen så att nya användare automatiskt bjuds in och aktiveras i Nimblr Security Awareness. Filtrering kan ske på grupptillhörighet så att endast användare i en viss grupp synkroniseras.

Den enda data som hämtas från Google Directory vid synkronisering är förnamn, efternamn, telefonnummer och primär e-postadress. Informationen lagras krypterad i Nimblrs system.

Google Directory Integration är ett alternativ till den manuella användarhanteringen i Nimblr Security Awareness där användare upprättas en och en, eller importeras från en CSV-fil.