Partners

Partners

Lönsamma affärer för alla inblandade

Nimblr Security Awareness Program

Nimblr’s partner program är vägen till nöjda kunder och lönsamma affärer för alla inblandade.

Nimblr Security Awareness Program är designat för att möta krav och önskemål från IT-konsulter, tjänsteleverantörer och Managed Service Providers.

Tre partnerprogram

Nimblr erbjuder tre olika partnerprogram och genom vår intuitiva partnerportal kan våra återförsäljare själva administrera och upprätta nya kunder. Våra samarbeten bygger på långsiktiga relationer och en gemensam vilja att leverera lösningar som förbättrar säkerheten hos kunden.

För IT-leverantörer som erbjuder licenser med fördefinierad avtalsperiod.

För tjänsteleverantörer som erbuder löpande månadsbaserade licenser och molntjänster.

För samarbetspartners som vill integrera Nimblr Security Awarenes i sina egna tjänster.