Rapporter

Rapporter

En tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet

Awareness Level

Nimblr’s unika Awareness Level ger en tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet.

Genom en avancerad algoritm som väger samman deltagarnas respons på simulerade attacker, övningar, genomförda Micro Trainings, m.m. beräknas både individuell och gemensam Awareness Level inom tre områden;

Fraud – Phishing, BEC, Spoofing, Social Engineering etc.

Malware – Ransomware, Trojaner, Skript & Makron etc.

Behaviour – Fysisk säkerhet, lösenordshantering, Hantering av mobila enheter etc.

Nimblr’s kundportal ger också full insikt i alla träningsmoment, uppdateringar och nyheter för din organisation. Där finns också en Event Log som beskriver alla händelser i det egna Security Awareness-programmet, t.ex. när simulerade attacker skickas ut och när användare klickar på länkar i dem, när inbjudningar till Micro Trainings eller Zero Day Classes skickas ut.

Låt oss visa vad vi kan

På 30 minuter visar vi hur Nimblr Security Awareness kan höja säkerheten i din organisation.