Zero-Day Classes

Zero-Day Classes

Dagsfärska utbildningar som möter nya hot

Dagsfärska simuleringar och utbildningar baserade på aktulla hot

Nya hot och attacker sprids snabbt på Internet. Det som var aktuellt igår är gammalt idag. Därför uppdateras Nimblr Security Awareness kontinuerligt med nya Zero-Day-utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.

Med Nimblr Zero-Day Classes prioriteras de mest akuta kunskapsluckorna automatiskt för att alltid ge rätt information i rätt tid. Genom ett nätverk av sensorer, honeypots och mänskliga resurser monitorerar Nimblr aktuella hot och trender så att nya simuleringar och Micro Training alltid finns tillgängliga om de senaste hoten.

Nimblr Zero-Day Classes är vanligtvis korta kurser, som endast tar några minuter att genomföra. De innehåller ofta exempel från verkligheten för att skapa en igenkänningsfaktor omkring de hot och attacker som under aktuell period har stor spridning eller är extra relevanta för användarna. Ofta följs Nimblr Zero-Day Classes av relaterade simulerade attacker som via Instant Learning direkt erbjuder de användare som låter sig luras att också starta en Zero-Day-Class.

Nya och viktiga Zero-Day Classes prioriteras före planerade Micro Trainings och en inbjudan skickas automatiskt ut till de användare som den är relevant för. Att varna för falska elektroniska julkort är meningslöst på midsommarafton, därför är Zero-Day Classes temporära och försvinner från Nimblrs utbud när de hot eller attacker som de behandlar inte länge är aktuella.

Låt oss visa vad vi kan

På 30 minuter visar vi hur Nimblr Security Awareness kan höja säkerheten i din organisation.